باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان پردیس سینمایی کورش با هدف ارتباط مستحکم با همراهان همیشگی خود و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان راه اندازی شده است. تمام تلاش ها بر آن است که کارایی با پیشرفتی هر چه سریعتر ادامه داشته باشد و بزرگترین پردیس سینمایی کشور بتواند همچنان به ارائه خدمات تراز اول، مطلوب و متمایز پرداخته و موجبات کسب رضایت حداکثری مشتریان را فراهم آورد.