تلفن گویا: 4701

خرید بلیت

به وقت شام

سالن 4 (ماياک) (ظرفیت سالن : نفر)

1397/01/28

14:10

80000 ریال

مشاهده پلان * قبل از ادامه خرید، برای آگاهی از ظرفیت صندلیهای باقیمانده، کلید پلان سینما را کلیک کنید
* برای جلوگیری از بروز مشکل از مرورگرهای Chrome ویا FireFox استفاده کنید. مرورگر IE توصیه نمیشود.

مشخصات خود را وارد نمایید:

بازگشت