تلفن گویا: 4701

خرید بلیت

نمایش کمدی می خوام دیوونه باشم

سينما تئاتر شهرزاد 8 (ظرفیت سالن : نفر)

1397/01/28

20:30

400000 ریال

مشاهده پلان * قبل از ادامه خرید، برای آگاهی از ظرفیت صندلیهای باقیمانده، کلید پلان سینما را کلیک کنید
* برای جلوگیری از بروز مشکل از مرورگرهای Chrome ویا FireFox استفاده کنید. مرورگر IE توصیه نمیشود.

مشخصات خود را وارد نمایید:

بازگشت