تلفن گویا: 4701

خرید بلیت

ما خیلی باحالیم

سالن 10 (متروپل) (ظرفیت سالن : نفر)

1396/11/27

19:15

120000 ریال

مشاهده پلان * قبل از ادامه خرید، برای آگاهی از ظرفیت صندلیهای باقیمانده، کلید پلان سینما را کلیک کنید
* برای جلوگیری از بروز مشکل از مرورگرهای Chrome ویا FireFox استفاده کنید. مرورگر IE توصیه نمیشود.

مشخصات خود را وارد نمایید:

بازگشت