تلفن گویا: 4701

خرید بلیت

افسانه گل آباد

سالن 9 (کريستال) (ظرفیت سالن : نفر)

1396/11/27

14:30

120000 ریال

مشاهده پلان * قبل از ادامه خرید، برای آگاهی از ظرفیت صندلیهای باقیمانده، کلید پلان سینما را کلیک کنید
* برای جلوگیری از بروز مشکل از مرورگرهای Chrome ویا FireFox استفاده کنید. مرورگر IE توصیه نمیشود.

مشخصات خود را وارد نمایید:

بازگشت