تلفن گویا: 4701

خرید بلیت

(ظرفیت سالن : نفر)

،

ریال

امکان خرید اینترنتی مقدور نیست
مشاهده پلان * قبل از ادامه خرید، برای آگاهی از ظرفیت صندلیهای باقیمانده، کلید پلان سینما را کلیک کنید
* برای جلوگیری از بروز مشکل از مرورگرهای Chrome ویا FireFox استفاده کنید. مرورگر IE توصیه نمیشود.

مشخصات خود را وارد نمایید: