تلفن گویا: 4701

خرید بلیت

بدون تاریخ بدون امضا

سالن 9 (کريستال) (ظرفیت سالن : نفر)

1396/11/25

22:10

120000 ریال

مشاهده پلان * قبل از ادامه خرید، برای آگاهی از ظرفیت صندلیهای باقیمانده، کلید پلان سینما را کلیک کنید
* برای جلوگیری از بروز مشکل از مرورگرهای Chrome ویا FireFox استفاده کنید. مرورگر IE توصیه نمیشود.

مشخصات خود را وارد نمایید:

بازگشت