تلفن گویا: 4701
نمایش موزیکال کیک تولد (ویژه کودک)
خرید بلیت
نمایش موزیکال کیک تولد (ویژه کودک)

سانس‌های امروز :

کمدی موزیکال

محمد رضا آزادفر.توحید غنی زاده .احسان مهدی

احسان مهدی


کانون هنری پاکان


سر آشپز به همراه شاگردش کیک تولد بزرگی سفارش گرفتند واو میخواهد برای اولین بار مسولیت بیرون آوردن کیک از فر را به شاگردش بدهد ولی او سربه هوایی میکند و کیک را میسوزاند و برای جبران با ماجرا هایی مواجه میشود.