تلفن گویا: 4701
درباره فروشنده
خرید بلیت
درباره فروشنده

سانس‌های امروز :

مستند

وحید صداقت و تهمینه منزویین فیلم روایتی مستند از شکل‌گیری ایده و فیلم‎نامه، تا آخرین مراحل ساخت فیلم «فروشنده» هفتمین اثر اصغر فرهادی است که اسکار فیلم غیرانگلیسی زبان هشتاد و هشتمین دوره مراسم اسکار به آن تعلق گرفت.