تلفن گویا: 4701
من یک ایرانی ام
خرید بلیت
من یک ایرانی ام

سانس‌های امروز :

ورزشی - اجتماعی

90 دقیقه

علیرضا حیدری، شاهرخ فروتنیان، رضاتوکلی، ایمان صفا و احمدنجفی

محمدرضا آهنج


احمد نجفی

شکوفا فیلم


هجرت آدم هاي دلشکسته به سرزمين سرد هميشه دل هايي گرم را به يادگار نياورده است. اگر چه پاي عشق نيز در ميان باشد. اين بار هجرت يک عاشق سرگشته و يک قهرمان کشتي جهان به جايي که تعلق ندارد داستان و قصه ماست. قصه اي که بايد شنيد چگونه مي گويد: من يک ايراني ام... .