تلفن گویا: 4701
صحنه هایی از زندگی یک کاراگاه
خرید بلیت
صحنه هایی از زندگی یک کاراگاه

سانس‌های امروز :

اجتماعی

بهراد موسوي، نگار تاجر، نيلوفر نيكسار، شاهين بازيل، دانا جعفري، پوريا جهانشاد، آرش لطفي، حافظ روحاني ،حسام نورانی و آیدا ذاتی و با حضور افتخاري حميدرضا صدر

علیرضا رسولی نژاد


علیرضا رسولی نژاد


در یکی از روزهای سرنوشت‌ساز پاییزي نامه مشکوکی به دست پسر جوانی که به فیلمهای کارآگاهی علاقه دارد می‌رسد. او با خواندن نامه درگیر ماجرایی کارآگاهی می‌شود. ولی برای تبدیل شدن به یک کارآگاه خصوصی واقعی موانعی وجود دارد