تلفن گویا: 4701
ویولنیست
خرید بلیت
ویولنیست

سانس‌های امروز :

اجتماعی

کیانوش شهنازی،صبا فدایی،پیمان مقدمی،علیرضا طالبی،سامان نودهی

محمد علی طالی


محمد علی طالبی

هنر و تجربه


یانوش پسر نوجوان که نوازنده دوره گرد است در خیابان‎های شلوغ شهر تهران ویلون می‌زند تا به خانواده‌اش که در شهرستان زندگی می‌کنند ، کمک کند.یک روز با دختر نوجوانی آشنا شده به او دل می‌بندد ، اما با ربوده شدن ویلون زندگی‌اش به‌هم می‌ریزد.