تلفن گویا: 4701
حقه باز دم دراز
خرید بلیت
حقه باز دم دراز

سانس‌های امروز :

کودک و نوجوان - موزیکال

80 دقیقه

سحر ولدبیگی، احمدرضا اسعدی، مریم شاه ولی، محمد مایلی، مجید مختارپور، ترنم کرمانیان و پارسیا شکوری

علی رضا محمودزاده


داریوش باباییان

شکوفا فیلم


این فیلم درباره عروسک های عمو پیرداد است که از خانه می گریزند و مشکلاتی را به وجود می آورند.