تلفن گویا: 4701
نگار
خرید بلیت
نگار

سانس‌های امروز :

جنایی - معمایی

94 دقیقه

نگار جواهریان، محمدرضا فروتن، مانی حقیقی، آتیلا پسیانی، فریبا کامران، علیرضا شجاع نوری، افسانه بایگان، اشکان خطیبی، علیرضا آقاخانی، محمود کریمی، ایلیا کیوان، ٰشایان کامروز، ٰعیسی حسینی

رامبد جوان


رامبد جوان

هدایت فیلم


ما به این ته سیگار رژ لبی مشکوکیم. اما این به ما کمکی نمی‌کنه!