تلفن گویا: 4701
پریناز
خرید بلیت
پریناز

سانس‌های امروز :

اجتماعی

88 دقیقه

فاطمه معتمد آریا، مصطفي زماني، حمید فرخ نژاد، فرهاد آییش، طناز طباطبايي، اميرحسين فتحي، مژگان بيات و فرخ نعمتي

بهرام بهرامیان


عبدالحمید نجیبی

هنر و تجربه


پریناز، دختر هفت ساله ای است که در اثر یک حادثه مادرش را از دست داده است و تنها خاله اش، به دلیل وسواس شدید از نگهداری او سرباز می زند. اما با گذشت زمان خاله اش پشیمان می شود و دنبال او می گردد.