تلفن گویا: 4701
زمانی دیگر
خرید بلیت
زمانی دیگر

سانس‌های امروز :

مجید پتکی، یاسمن نصرتی، شقایق کمندی، فریبا خادمی،فاطمه مرتاضی،منصور بخت، عصمت رضاپور

ناهید حسن زاده


فری ملک مدنی، ناهید حسن زاده


قدیر کارگر یک کارخانه مواد شیمیایی است که بعد از اعتراضات کارگری زندانی شده است. او بعد از یکسال به طور ناگهانی از زندان آزاد می شود و وقتی به خانه بر می‌گردد متوجه می شود دختر نوجوانش، سمیه فرزندی به دنیا آورده است ، در حالی‌که سمیه ازدواج نکرده‌است.