تلفن گویا: 4701
یک روز طولانی
خرید بلیت
یک روز طولانی

سانس‌های امروز :

اجتماعی

http://www.aecinema.ir/wp-content/uploads/2014/10/

رضا بهبودی، شبنم مقدمی، علیرضا آرا، مرتضی یونس‌زاده، باران ابراهیمی-تهیه‌کننده: بابک بهرام بیگی،مرتضی یونس زاده

بابک بهرام بیگی


بابک بهرام بیگی،مرتضی یونس زاده

هنر و تجربه


داستان فردی است به نام شاهین که پس از سال‌ها به زادگاهش سفر کرده و در دوراهی اخلاقی قرار می‌گیرد که در آن مفهوم خوبی و بدی، اخلاقی و غیراخلاقی مشخص نیست.