تلفن گویا: 4701
چهار اصفهانی در بغداد
خرید بلیت
چهار اصفهانی در بغداد

سانس‌های امروز :

کمدی

اکبر عبدی، نسرین مقانلو، قاسم زارع، کیمیا باباییان، ارژنگ امیرفضلی، جعفردهقان، پوراندخت مهیمن، آرش شاهسنایی، فرید فوده، محمود مقامی، سیروس کهوری نژاد، یوسف قربانی، محمد سهرابی

محمدرضا ممتاز


داریوش باباییان

شکوفا فیلم


این فیلم زندگی خانواده اصفهانی را روایت می‌کند که با وجود مشکلات پیش رویشان درگیر جنگ می شوند همین مسئله برای آن‌ها حواشی مختلفی در پی دارد.