تلفن گویا: 4701
لاک قرمز
خرید بلیت
لاک قرمز

سانس‌های امروز :

اجتماعی

90 دقیقه

پانته‌‌‌آپناهی‌ها، بهنام تشکر، پردیس احمدیه و مسعود کرامتی

سید جمال سید حاتمی


کامران مجیدی

نسیم صبا


«دخترک تازه به انگشتانش لاک زده بود که روزگار صورتش را نقاشی کرد».