تلفن گویا: 4701
اینجا کسی نمی میرد
خرید بلیت
اینجا کسی نمی میرد

سانس‌های امروز :

روانشناختی

هومن سیدی، بهار کاتوزی، مهدی حسینی نیا و رضا بهبودی

حسین کندری


عباس رافعی و سینا سعیدیان

هنر و تجربه


یه بچه‌ی خوش خوابی بود که هر جا ولش می‌کردن می‌خوابید. یه بار خودش فهمید که خوابه...زور زد که داد بزنه ، نتونست.