تلفن گویا: 4701
ایستاده در غبار
خرید بلیت
ایستاده در غبار

سانس‌های امروز :

دفاع مقدس

104 دقیقه

هادی حجازی فر در نقش احمد متوسلیان و امیرحسین هاشمی، ابراهیم امینی و عماد محمدی

محمد حسین مهدویان


حبیب الله والی نژاد

فیلمیران


احمد که عصیان نوجوانی اش را در سکوت گذرانده، فرمانده لشگری می شود که باید در دروازه های خرمشهر با دشمن بجنگند اما سرنوشت او فرسنگ ها دور از مرز ایران رقم می خورد.