تلفن گویا: 4701
خواب تلخ
خرید بلیت
خواب تلخ

سانس‌های امروز :

کمدی - اجتماعی

90 دقیقه

عباس اسفندیاری - محسن رحیمی - دلبر قصری - یدالله انوری - اصغر کاظمی - ابراهیم قپاندار

محسن امیریوسفی


محسن امیریوسفی و روح الله برادری

هنر و تجربه


پیرمردی مرده شور با عزرائیل درگیر میشود!