تلفن گویا: 4701

دوبله همزمان

پردیس سینمایی کورش هرهفته برنامه ویژه دوبله انیمیشن به صورت همزمان را پردیس سینمایی برای کودکان و بزرگتر ها به نمایش می کذارد
برای خرید کافیست روی پوستر ها کلیک کنید